Een carpal tunnel syndroom (CTS) wordt veroorzaakt door een verhoogde druk op een zenuw (nervus medianus) in uw polskanaal, ook wel carpal tunnel genoemd.

Een carpal tunnel syndroom is een veel voorkomende aandoening, zowel bij mannen als bij vrouwen. Het wordt meer gezien bij mensen met suikerziekte, schildklieraandoening, rheuma. Ook bij zwangeren kan dit regelmatig voorkomen. Dikwijls zien er echter geen onderliggende problemen of aandoeningen.

Symptomen

De klachten zijn meestal voosheid en tintelingen in de hand en soms ook gepaard het pijnklachten. De klachten zijn meestal gesitueerd aan de duim, wijsvinger, middenvinger en ringvinger of een deel hiervan. Op termijn kan ook de fijne motoriek en de kracht aangetast worden. Meeste klachten zijn dikwijls ’s nacht aanwezig en kunnen leiden tot een slechte nachtrust. Ook bepaalde activiteiten overdag zoals fietsen, lezen,… kunnen tot deze klachten leiden.

Diagnose

Meestal kan de diagnose al op de raadpleging gesteld worden aan de hand van de klachten van de patiënt en het klinisch onderzoek door de arts. Indien nodig kan een zenuwonderzoek (EMG) worden aangevraagd om de diagnose te bevestigen.

Behandeling algemeen

Pijnmedicatie (ontstekingsremmers), aanpassing van activiteiten of houding, nachtspalk kunnen soms leiden tot beterschap van de klachten. Zeker in het begin van de aandoening kunnen de klachten verholpen worden met een inspuiting met cortisone.

UIteindelijk zal dikwijls een operatie nodig zijn om definitief van de klachten verlost te zijn.

Onderzoeken

No items found.

Behandelingen

Carpal Tunnel ingreep
+

Dit is een ingreep waarbij we de zenuw in uw polskanaal meer ruimte geven. De ingreep gebeurt via dagopname. Na de operatie is het de bedoeling om snel te bewegen en de hand terug zo normaal mogelijk te gebruiken. Toch wordt na de operatie een periode van een 6-tal weken rust geadviseerd.

Video

PDF bestanden
No items found.