Een polscyste is een zwelling aan de pols. Deze kan zowel aan de bovenzijde (dorsaal) als aan de onderzijde (volair) voorkomen. Ze bestaan uit een dunnen wand dat gevuld is met vocht afkomstig vanuit het polsgewricht.

Symptomen

Een polscyste komt heel frequent voor en meestal zonder onderliggende oorzaak. Dikwijls veroorzaken ze geen pijnklachten en hoeven dus geen behandeling. Als de cyste echter groter wordt, kunnen pijnklachten ontstaan.

Diagnose

De diagnose wordt meestal op raadpleging gesteld op basis van het klinisch onderzoek en het typisch beeld van de polscyste. Indien nodig kan nog een bijkomende echografie worden aangevraagd ter bevestiging.

Behandeling algemeen

Een polscyste moet enkel behandeld worden als deze te groot geworden is en pijnklachten of bewegingsbeperkingen veroorzaakt. Het leegprikken van de cyste is meestal maar een tijdelijke oplossing.

Meestal wordt toch overgegaan tot een ingreep.

Onderzoeken

No items found.

Behandelingen

Operatieve verwijdering polscyste
+

Meestal wordt de cyste via een operatie verwijderd. Dit gebeurt via een dagopname. Na de ingreep wordt, indien nodig, een gips aangelegd voor een korte periode waarna de pols terug normaal mag bewogen worden. Meestal worden de eerste 6 weken krachtinspanningen best vermeden. Een kleine percentage van de polscysten kunnen ook na een ingreep terugkomen.

Video

PDF bestanden
No items found.