Inklemming van de nervus Ulnaris (cubital tunnel syndroom)

De nervus Ulnaris is een zenuw die loopt in een tunnel (cubital tunnel) aan de binnenzijde van de elleboog, net achter het beenderige uitsteeksel. Wanneer de tunnel vernauwd is, wordt de zenuw ingeklemd en ontstaan klachten.

Verschillende factoren kunnen leiden tot vernauwing van het kanaal en inklemming van de zenuw: bepaalde langdurige houding, lokale druk op de zenuw, trauma, artrose of ontsteking van het ellebooggewricht, instabiliteit van de zenuw, verlittekening, …

Symptomen

Inklemming van de nervus Ulnaris zorgt voor voosheid en tintelingen aan de pink en ringvinger. Soms gaat het ook gepaard met krachtsvermindering.

Diagnose

De diagnose kan gesteld worden na klinisch onderzoek op de raadpleging. Bijkomend wordt meestal een zenuwonderzoek (EMG) aangevraagd ter bevestiging van de diagnose. Indien nodig en om andere oorzaken uit te sluiten is beeldvorming (RX, Echografie, MRI) soms aangewezen.

Behandeling algemeen

De niet-operatieve behandeling bestaat uit ontstekingsremmers of pijnstillers. Lokale druk op de zenuw aan de binnenzijde van de elleboog dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Eventueel kan ’s nachts een brace gedragen worden om langdurige buiging van de elleboog te vermijden.

Indien hiermee onvoldoende beterschap kan geopteerd worden voor een operatie. Tijdens de ingreep wordt de zenuw vrijgelegd zodat er geen inklemming meer is ter hoogte van de tunnel aan de binnenzijde van de elleboog. Indien de zenuw na het vrijleggen niet mooi ter plaatse blijft, wordt de zenuw meer naar voor verlegd (anterieure transpositie). De ingreep gebeurt via dagopname. Het is de bedoeling om na de ingreep de elleboog snel te bewegen, enkel indien de zenuw tijdens de ingreep naar voor moet wordt verlegd zal na de ingreep gedurende een korte periode een gips aangelegd worden. Het kan wel tot een jaar duren alvorens de klachten volledig verwijden.

Onderzoeken

No items found.

Behandelingen

Operatieve behandeling inklemming n.ulnaris
+

Tijdens de ingreep wordt de zenuw vrijgelegd zodat er geen inklemming meer is ter hoogte van de tunnel aan de binnenzijde van de elleboog. Indien de zenuw na het vrijleggen niet mooi ter plaatse blijft, wordt de zenuw meer naar voor verlegd (anterieure transpositie). De ingreep gebeurt via dagopname. Het is de bedoeling om na de ingreep de elleboog snel te bewegen, enkel indien de zenuw tijdens de ingreep naar voor moet wordt verlegd zal na de ingreep gedurende een korte periode een gips aangelegd worden. Het kan wel tot een jaar duren alvorens de klachten volledig verwijden.

PDF bestanden
No items found.

Video

PDF bestanden
No items found.